KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Studia podyplomowe

INFORMACJE OGÓLNE    REKRUTACJA    HARMONOGRAM    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE    AKTUALNOŚCI    OPŁATY    KONTAKT

OPŁATY
 
Studia podyplomowe są płatne semestralnie z góry.Opłaty za studia wnosi się jednorazowo za każdy semestr, w ciągu dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości słuchaczy informacji o harmonogramie zajęć (Regulamin studiów podyplomowych, § 7.3). Wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.

Nr konta bankowego: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494.
Studia rozpoczęte w 2020/2021 i 2021/2022
Opłata rekrutacyjna jednorazowana w trakcie eletronicznej rejestracji: 85 zł
Opłata za semestr dokonywana przed rozpoczęciem każdego semestru: 1700 zł.

Informacja dla osób rozpoczynających studia: opłatę za semestr należy uiścić przed pierwszym zjazdem.