KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Studia podyplomowe

INFORMACJE OGÓLNE    REKRUTACJA    HARMONOGRAM    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE    AKTUALNOŚCI    OPŁATY    KONTAKT

Zasady kształcenia i funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2021/2022
Prosimy zapoznać się z obowiązującymi zasadmi funkcjonowania Uczelni. 

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń (I i II rok) odbywają się w budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego -
bud. A6, ul. Podgórna 50e, Zielona Góra.


Do kontaktów prosimy wykorzystywać wyłącznie adresy mailowe nadane każdemu Słuchaczowi indywidualnie w systemie StudNet. Poczta z kont prywatnych nie będzie odczytywana.

II rok Logopedia ogólna i kliniczna - rozp. studiów 2020/2021  

UWAGA II rok: Zajęcia w dn. 6-XI-2021 wyjątkowo odbywają się w bud. A-16 - szczegółowe informacje przesłano na pocztę studencką.

Podział na semestry i terminy zjazdów:
Rok ak. 2020/2021
: I semestr: 17-18 X 2020, 24-25 X 2020, 21-22 XI 2020, 28-29 XI 2020, 5-6 XII 2020, 12-13 XII 2020, 9-10 I 23-24 I 2021, 30-31 I 2021, 20-21 I 2021, 27-28 II 2021 (zrealizowany). II semestr: 20-21 III 2021, 27-28 III 2021, 17-18 IV 2021, 24-25 IV 2021, 15-16 V 2021, 29-20 V 2021, 19-20 VI 2021, 26-27 VI 2021, 3-4 VII 2021 (zrealizowany)
Rok ak. 2021/2022 Miejsce zajęć w III semestrze podane zostanie przed pierwszym zjazdem. III semestr: 23-24 X 2021. Kolejne: 06-07 XI 2021, 20-21 XI 2021, 04-05 XII 2021, 18-19 XII 2021, 08-09 I 2022, 22-23 I 2022, 05-06 II 2022, 19-20 II 2022. IV semestr: 05-06 III 2022, 19-20 III 2022, 02-03 IV 2022, 23-24 IV 2022, 07-08 V 2022, 21-22 V 2022, 11-12 VI 2022, 25-26 VI 2022, 02-03 VII 2022.

Szczegółowy rozkład zajęć


I rok Logopedia ogólna i kliniczna - rozp. studiów 2021/2022      
Podział na semestry i terminy zjazdów:
Rok ak. 2021/2022 I semestr: 23-24 X 2021. Kolejne: 06-07 XI 2021, 20-21 XI 2021, 04-05 XII 2021, 18-19 XII 2021, 08-09 I 2022, 22-23 I 2022, 05-06 II 2022, 19-20 II 2022. II semestr: 05-06 III 2022, 19-20 III 2022, 02-03 IV 2022, 23-24 IV 2022, 07-08 V 2022, 21-22 V 2022, 11-12 VI 2022, 25-26 VI 2022, 02-03 VII 2022.
Rok ak. 2022/2023 III semestr: X 2022 - II 2023. IV semestr: III 2023 - VII 2023

Szczegółowy rozkład zajęć