KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Studia podyplomowe

INFORMACJE OGÓLNE    REKRUTACJA    HARMONOGRAM    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE    AKTUALNOŚCI    OPŁATY    KONTAKT

REKRUTACJA 2021/2022

Logopedia Ogólna i Kliniczna. CZAS TRWANIA: 4 semestry. OPŁATA ZA SEMESTR: 1700 zł. OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł. REKRUTACJA: kolejność zgłoszeń (rejestracja elektroniczna + komplet dokumentów). WYMAGANE DOKUMENTY (DOKUMENTY PRZYJMUJE: Uniwersytet Zielonogórski, Dziekanat Collegium Medicum, ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra): 1) podanie o przyjęcie na studia, 2) 1 zdjęcie, 3) odpis dyplomu ukończenia dowolnych studiów wyższych: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, 4) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej, 5) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia. REKRUTACJA  na studia podyplomowe LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA jest zakończona. 

Neurologopedia. CZAS TRWANIA: 2 semestry. OPŁATA ZA SEMESTR: 1700 zł. OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł. REKRUTACJA: kolejność zgłoszeń (rejestracja elektroniczna + komplet dokumentów). WYMAGANE DOKUMENTY: 1) podanie o przyjęcie na studia, 2) 1 zdjęcie, 3) odpis dyplomu ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii (wariant I) lub odpis dyplomu ukończenia kierunku logopedia lub dowolnego kierunku i specjalności logopedycznej studiów: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich (wariant II), 4) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej, 5) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.