KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Studia podyplomowe

INFORMACJE OGÓLNE    REKRUTACJA    HARMONOGRAM    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE    AKTUALNOŚCI    OPŁATY    KONTAKT


Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy zaprasza na studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej oraz neurologopedii.
Logopedia ogólna i kliniczna adresowana jest do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają nienaganną wymowę oraz poprawnie posługują się językiem polskim. Celem studiów jest przygotowanie do zawodu logopedy poprzez wyposażenie słuchacza w kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. Studia trwają cztery semestry. Program studiów przewiduje 600 godzin zajęć. Studia podyplomowe Neurologopedia mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających udokumentowane wykształcenie w zakresie logopedii. Celem studiów jest podniesienie kompetencji logopedów w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w każdej fazie życia, u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Studia trwają dwa semestry. Program studiów przewiduje 270 godzin zajęć. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej lub neurologopedii.Fot. Demostenes w trakcie ćwiczeń logopedycznych nad brzegiem oceanu (Jean Lecomte du Nouÿ, Démosthène s'exerçant à la parole, 1870)