KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY
mgr Grzegorz Hryniewicz

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra sztuki na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność marketing w kulturze muzycznej. W 2010 roku ukończył na Uniwersytecie Zielonogórskim studia podyplomowe Logopedia z terapią pedagogiczną, w 2011 roku – Logopedia z emisją głosu, a w 2012 roku uzyskał tytuł neurologopedy klinicznego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W 2015 roku na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczął studia III stopnia.
Zatrudnienie
Od 01 marca 2017 roku zatrudniony na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisku asystenta w Pracowni Logopedii mieszczącej się w strukturze Zakładu Podstaw Pedagogiki i Logopedii a od 01 września 2019 roku w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Od 2013 roku jako nauczyciel przedmiotów specjalistycznych związany ze studiami podyplomowymi w zakresie logopedii.Od 2011 roku – logopeda, neurologopeda kliniczny, specjalista emisji głosu, terapeuta audiopsycho-lingwistycznej metody Tomatisa w Lubuskim Centrum Laryngologii. W latach 2011-2016 nauczyciel przedmiotu wspomaganie rozwoju dziecka muzyką w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze. Od roku 2009 – nauczyciel przedmiotu muzyka i zajęcia artystyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze. W latach 2009-2011 – nauczyciel przedmiotu muzyka w Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze. W 2014 jako specjalista ds. logopedii pełnił dyżury w Gazecie Lubuskiej.
Zainteresowania naukowe
Emisja głosu u nauczycieli; wczesna interwencja; jąkanie; anatomia, fizjologia i patologia stawu skroniowo-żuchwowego.
Aktywność naukowa
Autor 6 opracowań naukowych dotyczących problemów z aparatem mowy oraz 16 wystąpień konferencyjnych i seminaryjnych, w tym 3 zagranicznych i 5 międzynarodowych. Poprowadził także za granicą warsztaty z emisji głosu.
Ukończone kursy i szkolenia
„Analiza tekstów naukowych z perspektywy recenzenta” (2017), „Porozumienie bez przemocy – empatyczna komunikacja cz.II” (2017), „Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” (2017), „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem” (2017), „Inteligencje wielorakie a dobór metod nauczania” (2017), „Prawo oświatowe a awans zawodowy” (2017), „Porozumienie bez przemocy – empatyczna komunikacja cz.I” (2017), „Prewencja i profilaktyka wad i zaburzeń rozwojowych oraz holistyczna terapia. Model Jolanty Falany-Kozłowskiej” (2016), „Platforma edukacyjna uatrakcyjnieniem procesu dydaktycznego” (2016), „Motywująca rola oceny szkolnej – ocenianie kształtujące” (2016), „Specyficzne kształcenie dorosłych” (2015), „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych” (2015), „Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedosto-sowaniem społecznym w klasie” (2014), „Multimedia w pracy nauczyciela” (2014), „Nauczyciel otwiera drzwi do sukcesu ucznia” (2014), Kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą” (2013), „Neurorozwojowa dia-gnoza i terapia integracji odruchów dynamicznych i posturalnych” (2012), „Emmett Therapies” (2012), „Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną” (2012), „Sztuka przemawiania i prezentacji” (2011), „Stymulacja audio-psycho-lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa” (2011), „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii i integracji sensomotorycznej” (2010), „Godność dziecka” (2010), „Emisja głosu” (2010), „Nowoczesne nauczanie przy wykorzystaniu otwartej platformy edukacyjnej” (2010), „Zastosowanie technologii informatycznych w oświacie” (2010), „Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania” (2009), „Sztuka prezentacji – wystąpienia publiczne” (2008), „Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi” (2007), „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (2001).
Działaność organizacyjno-społeczna
(1)
Społecznik, wokalista, reżyser i twórca koncertów oraz programów, spektakli muzycznych i artystycznych, kompozytor, animator. (2) Od 2008 roku prezes Stowarzyszenia „Warto jest pomagać”, którego członkami honorowymi są: Kasia Wilk, Michał Szpak, Joanna Kołaczkowska, Bartek Jędrzejak, Dorota Gardias. (3) Inicjator, organizator i reżyser charytatywnych koncertów Akcji „Warto jest pomagać”, podczas których wystąpiło ponad 200 gwiazd, artystów i wokalistów. Współpracował między innymi z Teatrem BUFFO w Warszawie grając w musicalu „Metro”, Lubuskim Teatrem (musical A to Osiecka). Współpracował u boku takich osób jak: Katarzyna Gärtner, Janusz Stokłosa, Janusz Józefowicz. Brał udział w warsztatach wokalnych u Elżbiety Zapendowskiej, Grażyny Łobaszewskiej, Ingi Lewandowskiej, Ewy Urygi, Jerzego Łazewskiego, Piotra Hajduka. W maju 2006 r. W Lubuskim Teatrze odbyła się premiera spektaklu muzycznego Bo musical to życie (scenariusz, reżyseria, przygotowanie wokalne, organizator). W sierpniu 2006 roku w Gorzowie Wlkp. w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się premiera spektaklu muzycznego Prawybory (scenariusz, reżyseria, przygotowanie wokalne). W marcu 2009 roku skomponował muzykę i wydał płytę audio Zielonogórski Musical „Studenty”, która polecana jest przez polskiego krytyka muzycznego Elżbietę Zapendowską. 8 kwietnia 2009 roku odbyła się w Lubuskim Teatrze premiera Zielonogórskiego Musicalu „Studenty” (libretto, muzyka, reżyseria, przygotowanie wokalne). (4) Pomysłodawca statuetek „Lubuski Anioł Roku” (od 2011 roku) – plebiscyt powstał po to by pokazać innym, że warto jest pomagać, że są wokół nas osoby, które pomagają innym bezinteresownie. (5) Od 2011 roku Radny Miasta Zielona Góra. Od 2015 roku – Przewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania oraz członek Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu w Radzie Miasta Zielona Góra. Od 2013 roku – członek Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Zielonej Górze. Od 2015 roku – członek Rady Społecznej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
Nagrody i wyróżnienia
Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Zielona Góra „Srebrny medal” za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra (2016), laureat nagrody „Lubuski Laur Oświaty” w kategorii „pracownik oświaty”, za działalność na rzecz województwa lubuskiego (2015), odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego” (2013), laureat plebiscytu „Lubuszanin Roku” (2012), laureat nagrody honorowej „Zloty Dukat Lubuski” (2009), laureat Nagrody „Lubuski Laur Oświaty” (2009), nagroda Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (2008, 2006), laureat plebiscytu „Zielonogórzanin Roku 2007” (2008), finalista IV edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Carpathia 2008, Rzeszów (2008), laureat stypendium artystycznego Miasta Zielona Góra (2007, 2006, 2005), finalista w Konkursie Festiwalu „Tańczące Eurydyki”, Zielona Góra (2007, 2006, 2004, 2003), finalista III edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Carpathia 2007, Rzeszów (2007), laureat ogólnopolskiego plebiscytu na najlepszą imprezę kulturalną w sezonie artystycznym 2005/2006 „Kociołki Kulturalne 2006” w kategorii „Wydarzenie kulturalne roku” za spektakl muzyczny Bo musical to życie (2006), laureat Nagrody Kulturalnej miasta Zielona Góra (2006), nominacja do Nagrody „Eurydyka '06” (2006, 2003), finalista 41 Studenckiego Festiwalu Piosenki Kraków'05 (2005), laureat Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki (2004), wyróżnienie w konkursie piosenki „O kryształową kroplę wody” w Złotowie (2004), I miejsce w finale II Konkursu Form Artystycznych w Języku Obcym „Linguanalia 2002”, Zielona Góra (2002), laureat statuetki „Eurydyka 2000” w dziedzinie muzyki (2000).
Motto życiowe
„Dobro powraca ze zdwojoną siłą” oraz autorskie „Dopóki jesteśmy zdrowi to musimy pomagać innym, bo jutro to my możemy potrzebować pomocy”.

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Energetyków 2
65-729 Zielona Góra