KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Pracownia logopedyczna

Prekursorem naukowej i dydaktycznej idei logopedycznej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) im. Tadeusza Kotarbińskiego był mgr Andrzej Lewandowski - inicjator powstania profesjonalnej pracowni logopedycznej, bogato wyposażonej w środki dydaktyczne, w której kształceni byli dzienni i zaoczni studenci pedagogiki. Pracownia logopedyczna mieściła się w sali 419 (budynek główny WSP, al. Wojska Polskiego 69).
Od lutego 1989 roku do 31 sierpnia 2018 roku opiekunem pracowni logopedycznej była Ewa M. Skorek. Od 1999 roku związała ona pracownię nie tylko z kształceniem studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej, ale także z kształceniem słuchaczy na studiach podyplomowych. Pierwotny wystrój pracowni z czasem został zmodernizowany i uwspółcześniony, co nie przeszkodziło w doposażaniu sali w pomoce przybliżające studentów i słuchaczy do praktyki logopedycznej. Przez wiele lat pracownia stanowiła jedną z najlepiej wyposażonych sal audiowizualnych przeznaczonych do kształcenia studentów pedagogiki. Pracownia logopedyczna w 2003 roku przeniesiona została do sali 439 wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami 438 i 440 (w tym samym budynku), w których oprócz pierwotnego przeznaczenia - dodatkowo - gościnnie stanowiła zaplecze dla kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie ofigofrenopedagogiki.

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

Siedziba Katedry:
ul. Podgórna 50e