KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

books 1082942 640Nauka

Pracownicy Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy prowadzą badania w dziedzinie nauk o zdrowiu, głównie w zakresie logopedii.

Aktualna tematyka podjętych prac badawczych:

dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ
- profilaktyka i promocja zdrowia w logopedii,
- metody badań w logopedii - w stronę humanizacji nauk o zdrowiu,
- naukowe i terapeutyczne aspekty biografii sławnych ludzi jąkających się i z dysleksją,
- subiektywne poczucie jakości życia osób z zaburzoną zdolnością komunikacyjną,
- kształcenie logopedów w Polsce.


dr Katarzyna Kochan
- język migowy w komunikacji społecznej.
- zdrowie a edukacja domowa.


mgr Grzegorz Hryniewicz
- zawodowe uwarunkowania dysfonii u nauczycieli szkół podstawowych.

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

Siedziba Katedry:
ul. Podgórna 50e