KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Zrealizowane


KONFERENCJE  
Konferencja Autyzm 31.03.2022, Autyzm - (nie)inkuzyjne wyzwanie XXI wieku - konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu obchodzonego 2 kwietnia. Patronat: Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. n.med. Maciej Zabel. Organizatorzy: Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy (Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, Instytut Nauk o Zdrowiu), Pełnomocnik ds. Dostępności - dr hab. Ewa M. Skorek, prof. ucz., Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami - dr hab. Marcin Garbat.
dzien dyskryminacji Rada Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów dr hab. Marcin Garbat, Opiekun Rady Studentów Niepełnosprawnych UZ dr Katarzyna Kochan oraz Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy WLNZ UZ zorganizowali obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w dniu 7.05.2019 r., w godz. 10.00-13.00 w Palmiarni Zielonogórskiej. Honorowy patronat objął Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. PROGRAM: 1. Otwarcie wystawy zdjęć Rady Studentów Niepełnosprawnych. 2. Studenci niepełnosprawni na Uniwersytecie Zielonogórskim – dr hab. Marcin Garbat UZ. 3. Działalność Rady Studentów Niepełnosprawnych – dr Katarzyna Kochan UZ. 4. Koncert w wykonaniu studentek z Rady Studentów Niepełnosprawnych. Kierownictwo artystyczne: mgr Grzegorz Hryniewicz. Wykonawcy: Oliwia Mrowicka, Klaudia Nowak, Wioleta Olszewska, Marlena Pogorzelczyk oraz Grzegorz Hryniewicz. 5. Występ taneczny zespołu z klubu „Grymas” działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin”. Instruktor: Anna Krzykwa. 6. Wystawa prac podopiecznych Fundacji Black Butterflies Ewy Minge. Instruktorzy: Agata Cytrycka, Luiza Wróblewska, Danuta Konatkiewicz, Katarzyna Śliwińska-Krowiranda, Agata Łopato. 7. Warsztaty dla studentów Rady Studentów  Niepełnosprawnych Społeczeństwo obywatelskie a osoby z niepełnosprawnościami– dr Agnieszka Opalińska UZ
23.03.2019, Konferencja Logopedyczna „Interdyscyplinarność i holistyczne podejście do pacjenta”. Program: spotkanie z Zarządem Głównym PZL – Standardy pracy logopedy; Zmiany w ustawodawstwie zawodu logopedy; mgr Małgorzata Kozłowska - „Wspomaganie czynnego rozwoju mowy metodą ruchów artykulacyjnych z doświadczenia logopedy”; mgr Grzegorz Hryniewicz - „Emisja głosu u pacjentów z różnymi niepełnosprawnościami”; dr Anita Famuła-Jurczak - „Wiedza rodziców na temat pomocy logopedycznej”; dr Renata Kubiak "Interdyscyplinarność - logopedia w spotkaniu z ortodoncją. Współpraca ortodonty i logopedy w terapii wad zgryzu z zastosowaniem aparatów miofunkcyjnych". Organizator: Zarząd Oddziału Lubuskiego Polskiego Związku Logopedów oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu / Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
zrealizowane niepelnosprawnosc 04-05.12.2018, Niepełnosprawność w kontekście interdyscyplinarnym. Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Honorowy patronat: Rektor ds. Studenckich - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Organizatorzy: Rada Studentów Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.
zrealizowane cisza 06.11.2018, Konferencja Cisza nie musi być głucha. Konferencja zorganizowana z okazji Międzynarodowgo Dnia Głuchych - święta obchodzonego corocznie w ostatnią niedzielę września ustanowionego w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych (ang. World Federation of the Deaf, WFD). Organizatorzy: Opiekun Rady Studentów Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.
PROJEKTY  
projekty Pracownicy Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy zrealizowali z Miastem Zielona Góra dwa projekty partnerskie - POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”, Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym:
1) „Porozumienie bez barier” (POWR.03.01.00-00-T095/18); Koordynator: dr Katarzyna Kochan; Czas realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09.2020.
2) „Stop dysfonii!” (POWR.03.01.00-00-T108/18); Koordynator: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ; Czas realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09.2021. 
 
 
 

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

Siedziba Katedry:
ul. Podgórna 50e

Zajęcia praktyczne

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30