KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Działalność praktyczna

Gabinet Terapii Dzieci z Trudnościami Edukacyjnymi powstał na UZ w październiku 2003 roku, a Poradnia Logopedyczna dla Studentów - w październiku 2007 roku. Obie formy miały siedzibę w pomieszczeniu 440 stanowiącym część kompleksu pracowni logopedycznej. Ze względu na konieczność innego przeznaczenia zajmowanego lokalu, pomimo dużego zainteresowania, Gabinet i Poradnia przestały funkcjonować w 2011 roku.
Gabinet Terapii Dzieci z Trudnościami Edukacyjnymi oraz Poradnia Logopedyczna dla Studentów stanowiły ogniwo uzupełniające kształcenie studentów na podyplomowych studiach w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej i emisji głosu. Pełniły trzy funkcje:
1) dydaktyczną - działania wspierające proces dydaktyczny sprowadzały się do potraktowania Gabinetu i Poradni jako miejsca praktyk dla studentów podyplomowych studiów logopedii, terapii pedagogicznej i emisji, umożliwiającego pierwszy kontakt z dzieckiem rozwijającym się nietypowo i pacjentami z zaburzeniami komunikacji językowej oraz praktycznie przygotowywały studentów do pracy terapeutycznej,
2) naukową - zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi stanowiły inspirację do poszukiwań teoretycznych i empirycznych rozwiązań w zakresie stosowania różnych metod diagnozy i terapii osób z zaburzoną zdolnością komunikacyjną oraz terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
3) usługową - bezpłatna działalność usługowa polegała na systematycznej terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z opiniami stwierdzającymi istnienie dysleksji rozwojowej oraz nieodpłatnych konsultacji dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci przejawiających trudności w uczeniu się, diagnozie i terapii logopedycznej dzieci i dorosłych (w tym studentów), indywidualnych zajęć z zakresu emisji głosu.

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

Siedziba Katedry:
ul. Podgórna 50e

Zajęcia praktyczne

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30