KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

KonferencjeOd 01 września 2016 do 31 sierpnia 2018 roku w ramach Pracowni Logopedii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:

konferencje kopciuszek05.06.2018, Mini musical pt. „Kopciuszek” w tłumaczeniu na język migowy, Zielona Góra. Organizatorzy: Pracownia Logopedii (dr Katarzyna Kochan, mgr Grzegorz Hryniewicz) oraz studenci pedagogiki - specjalność logopedia i język migowy, pedagogiki specjalnej i Oliwia Mrowicka (studentka psychologii). Mini musical w tłumaczeniu na język migowy przygotowalny dla uczestników Dziecięcej Sesji Rady Miasta . Spektakl odbył się w Ratuszu miejskim.

konferencje migowy05.12.2017, Seminarium naukowe „200-lecie alfabetu migowego w Polsce”, Zielona Góra. Impreza towarzysząca obchodom Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego (obchodzonego od 1958 roku w ostatnią niedzielę września) oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (obchodzonego corocznie 3 grudnia). Program: 1. Głusi w przestrzeni społecznej: od ekskluzji do inkluzji (dr hab. Jarosław Bąbka, profesor UZ); 2. Studenci z uszkodzonym narządem słuchu na Uniwersytecie Zielonogórskim (dr Marcin Garbat); 3. Fonogesty jako metoda do formowania języka dzieci z uszkodzonym narządem słuchu (mgr Małgorzata Kozłowska); 4. Język migowy w Polsce – tradycje i współczesność (dr Katarzyna Kochan); 5. Warsztaty języka migowego (dr Katarzyna Kochan). Organizator: Pracownia Logopedii w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Logopedii oraz studenci studiów III stopnia: mgr M. Kozłowska, mgr Magdalena Otto-Dudek, mgr Magdalena Zięba (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego).

konferencje jakanie23.10.2017, Seminarium naukowe „Jąkanie - pokonać demona”, Zielona Góra. Seminarium zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania. Program: Różnorodność procedur terapii jąkania (mgr Grzegorz Hryniewicz); Teorie i metody jąkania - studium przypadku (Dorota Adamus, Justyna Borys, Elżbieta Jadwisieńczak, Paulina Rychłowska); Metody terapii jąkania w perspektywie biograficznej (dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ, mgr Magdalena Otto-Dudek, mgr Magdalena Zięba); Psychospołeczne problemy dzieci jąkających się (dr Anita Famuła-Jurczak); Fizjologiczna niepłynność mowy. Problem w uszach rodziców czy w ustach dziecka? (mgr Małgorzata Kozłowska). Organizatorzy: Pracownia Logopedii w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz doktoranci: mgr Małgorzata Kozłowska, mgr Magdalena Otto-Dudek, mgr Magdalena Zięba.

konferencje wczesne10.06.2017, V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Wczesne wspomaganie rozwoju - perspektywa interdyscyplinarna”, Zielona Góra. W Polsce w ostatnich latach coraz więcej dzieci diagnozowanych jest jako wymagające wczesnego wspomagania rozwoju. Ma to swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych zapewniających tym dzieciom odpowiednią pomoc oraz intensywnym rozwoju narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych. Celem konferencji była dyskusja wokół zagadnień dotyczących przyczyn wzrostu liczby dzieci potrzebujących specjalistycznej pomocy oraz wymiana doświadczeń związanych z wczesną diagnozą i skutecznym wspomaganiem rozwoju. Podczas konferencji specjaliści omawiali problem wczesnego wspomagania rozwoju z różnych perspektyw, m.in. medycznej, logopedycznej, pedagogicznej. Konferencja adresowana była do szerokiego grona odbiorców: naukowców, nauczycieli, rodziców, lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów oraz studentów. Patronat: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz JM Rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Organizatorzy: Pracownia Logopedii w Katedrze Podstaw Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Miasto Zielona Góra.

konferencje edukacja10.06.2017, Konferencja „Edukacja domowa - refleksje historyczno-pedagogiczne”, Zielona Góra. W Polsce w ostatnich latach coraz więcej dzieci diagnozowanych jest jako wymagające wczesnego wspomagania rozwoju. Ma to swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych zapewniających tym dzieciom odpowiednią pomoc oraz intensywnym rozwoju narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych. Celem konferencji była dyskusja wokół zagadnień dotyczących przyczyn wzrostu liczby dzieci potrzebujących specjalistycznej pomocy oraz wymiana doświadczeń związanych z wczesną diagnozą i skutecznym wspomaganiem rozwoju. Podczas konferencji specjaliści omawiali problem wczesnego wspomagania rozwoju z różnych perspektyw, m.in. medycznej, logopedycznej, pedagogicznej. Konferencja adresowana była do szerokiego grona odbiorców: naukowców, nauczycieli, rodziców, lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów oraz studentów. Patronat: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz JM Rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Organizatorzy: Pracownia Logopedii w Katedrze Podstaw Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Miasto Zielona Góra.

konferencje koszyce26-27.05.2017, Międzynarodowa Konferencja z okazji „100 rocznicy urodzin docenta Jozefa Liški”, Koszyce. Konferencja organizowana z okazji 100 rocznicy urodzin docenta Jozefa Liški – wybitnego przedstawiciela czeskiej i słowackiej społeczności akademickiej, propagującego ideę nowoczesnego podejścia do lingwistyki, pedagogiki specjalnej i logopedii. Celem konferencji było przybliżenie postaci Josefa Liški, jego poglądów oraz znaczenia naukowej działalności dla rozwoju europejskiej pedagogiki specjalnej i logopedii. Patronat: Prezydent Miasta Koszyce. Organizatorzy: Katedra speciální pedagogiky a logopedie Pedagogické fakulty, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski oraz Sekcia klinickej logopédie slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku i Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov we współpracy z Logopetko s.r.o.

konferencje glos27.04.2017, Seminarium naukowe „Głos mamy jeden na całe życie - zaburzenia emisji głosu jako problem społeczny”, Zielona Góra. Seminarium organizowane zostało z okazji Światowego Dnia Głosu obchodzonego corocznie 16 kwietnia. Zaproszeni goście – lekarze, logopedzi, pedagodzy, aktorzy, muzycy – dyskutowali nad najnowszymi wynikami badań dotyczącymi emisji i higieny głosu. Seminarium dedykowane było szczególnie osobom, dla których głos jest lub będzie podstawowym narzędziem pracy. W trakcie seminarium przedstawiono także praktyczne wskazówki dotyczące zasad pracy narządem głosu, aby bez problemów służył człowiekowi jak najdłużej oraz był skutecznym środkiem przekazu informacji. Organizatorzy: Doktoranci i Pracownicy Pracowni Logopedii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ oraz Lubuskiego Centrum Laryngologii.

konferencje mutyzm07.04.2017, Seminarium naukowe „Dziecięcy mutyzm wybiórczy - moda, epidemia czy błąd diagnostyczny?”, Zielona Góra. Termin „mutyzm” oznacza brak mowy mimo, że jej aparat wykonawczy jest prawidłowo zbudowany i działa poprawnie. W przypadku mutyzmy wybiórczego dziecko mówi w pewnych sytuacjach (np. w domu), a milczy w innych (np. podczas lekcji szkolnych). W trakcie seminarium logopedzi, pedagodzy oraz psycholodzy zastanawiali się czy wzrastająca liczba dzieci z mutyzmem selektywnym jest wynikiem mody, błędu diagnostycznego czy może rzeczywiście mamy do czynienia ze zjawiskiem epidemiologicznym. Uczestnicy przybliżyli także najnowsze wyniki badań nad mutyzmem oraz opowiedzieli o doświadczeniach związanych z byciem rodzicem dziecka z mutyzmem oraz pracą z pacjentem i uczniem z tym zaburzeniem.


Przed 01 września 2016 roku:
- 17.06.2016, IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna / The 4th International Logopaedic „Conference Morbum evitare quam curre facilius est”, Kolesin
- 12.06.2015, III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi” / The III International Logopaedics Conference „Augmentative and alternative communication in education and rehabilitation of people with special communication needs”, Gronów k. Łagowa Lubuskiego
- 22.06.2013, II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia versus specjalne potrzeby edukacyjne” / The II International Logopaedic Conference „Logopaedics  versus special educational needs”, Gronów k. Łagowa Lubuskiego
- 07.12.2013, Konferencja „Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia”, Zielona Góra
- 22.06.2012, I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Aktualne problemy logopedii” / The 1 st International Logopaedics Conference „Current issues in speech and language pathology”, Gronów k. Łagowa Lubuskiego
- 21.04.2012, Konferencja ogólnopolska „Nie ma dziecka - jest człowiek” (z okazji Roku Janusza Korczaka), Zielona Góra
- 19.06.2011, Seminarium Naukowe „Jąkanie. Studium przypadków”, Garbicz
- 29.01.2011, Seminarium Naukowe „Współczesne problemy terapii pedagogicznej - wybrane zagadnienia”, Łagów Lubuski
- 30.06.2010, Seminarium Naukowe „Metody diagnozy i terapii logopedycznej”, Garbicz
- 02-04.10.2009, International Academic Seminar „Case study in speech-language pathology”, Łagów Lubuski
- 26-29.06.2008, International Academic Seminar „The quality of life of people with language communication disorders”, Radzyń k. Sławy

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

Siedziba Katedry:
ul. Podgórna 50e