KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Katedra PRM

Witamy!


Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy powstała w listopadzie 2018 roku.
W Katedrze prowadzone są badania w zakresie logopedii, m.in.:
-
diagnozy i terapii zaburzeń mowy,
- profilaktyki logopedycznej,
- subiektywnego poczucia jakości życia dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy,
- biografii sławnych ludzi z zaburzeniami mowy (w tym: jąkających się i z dysleksją),
- kształcenia logopedów, 
- wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (język migowy),
- emisji i zaburzeń głosu.
Plakat3facebook gd6a5f838f 640

Kalendarium

kalendarium 3

Daty wydarzeń związanych z zaburzoną zdolnością komunikacyjną:

 • Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu - 3 marca
 • Europejski Dzień Logopedy - 6 marca
 • Światowy Dzień Choroby Parkinsona - 11 kwietnia
 • Światowy Dzień Głosu - 16 kwietnia
 • Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (święto ruchome) - maj/czerwiec
 • Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych - 13 sierpnia
 • Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera - 21 września
 • Międzynarodowy Dzień Głuchych (Niesłyszących) i Języka Migowego - ostatnia niedziela września
 • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji - październik (święto ruchome)
 • Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania - 22 października
 • Europejski Tydzień Autyzmu - pierwszy tydzień grudnia
 • Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - 3 grudnia

Studia podyplomowe


Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej.

Logopedia ogólna i kliniczna adresowana jest do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają nienaganną wymowę oraz poprawnie posługują się językiem polskim. Celem studiów jest przygotowanie do zawodu logopedy poprzez wyposażenie słuchacza w kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. Studia trwają cztery semestry. Program studiów przewiduje 600 godzin zajęć. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej.
Więcej
 
 
 
 
 
 

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

Siedziba Katedry:
ul. Podgórna 50e