KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Katedra PRM

Witamy!


Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy powstała w listopadzie 2018 roku.
W Katedrze prowadzone są badania w zakresie logopedii, m.in.:
-
diagnozy i terapii zaburzeń mowy,
- profilaktyki logopedycznej,
- subiektywnego poczucia jakości życia dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy,
- biografii sławnych ludzi z zaburzeniami mowy (w tym: jąkających się i z dysleksją),
- kształcenia logopedów, 
- wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (język migowy),
- emisji i zaburzeń głosu.
W strukturze Katedry z dniem 01 października 2022 roku powołano Pracownię diagnozy i terapii logopedycznej (kierownik: dr Grzegorz Hryniewicz)
facebook gd6a5f838f 640

Bieżące wydarzenia

konferencja 5 XII 2022


Więcej


Warsztaty 2022 2023
Więcej


Studia podyplomowe


Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej.

Logopedia ogólna i kliniczna adresowana jest do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają nienaganną wymowę oraz poprawnie posługują się językiem polskim. Celem studiów jest przygotowanie do zawodu logopedy poprzez wyposażenie słuchacza w kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. Studia trwają cztery semestry. Program studiów przewiduje 600 godzin zajęć. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej.
Więcej

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

Siedziba Katedry:
ul. Podgórna 50e